Eye Care Services Case Studies

:: Eye Care Services – Case Studies::

CAMP DATE SURGERY DATE FEMALE MALE TOTAL
20/22/27/29-01-06 05-02-06 09 06 15
18/19-02-06 05-03-06 14 10 24
25/26-03-06 09-04-06 09 05 14
22/23-04-06 07-05-06 09 12 21
01/02-06-06 04-06-06 08 12 20
21/22/23-06-06 25-06-06 13 14 27
17/18/19-08-06 20-08-06 07 09 16
21/22/23-09-06 24-09-06 10 06 16
6/11/13-10-06 14-10-06 08 03 11
22/24-11-06 29-11-06 06 06 12
29/30/-11-06 02-12-06 02 02 04
6/8/9-12-06 10-12-06 00 03 03
13/15/16/-12-06 17-12-06 09 05 14
23/24/-12-06 21-01-06
TOTAL 198
future-1
BHUJ TALUKA:

Dhaneti, Paddar, Mamwada, Nagor, Chapdedi, Lakhond, Kukma, Bhujoudi, Madhapar, Sukhpar, Mankua, Samatra, Fotdi, Mirzapar, Radhanpar, Baladia, Bharapar, Seretada, Keda, Naranpar, Deisra, Meghpar, Gorpar, Surajpar, Bharasar, Sujapar, Reha, Chakar, Kotra, Laer, Nanavarnora, Motavarnora, Lakhond, Gada, Kunnariya, Kotay, Dhori, Sumrasar, Jura, Nana Bandra, Mota Bandra, Sanosra, Sumrasar Jat, Sumrasar Sekh, Jura, Jinkadi, Dhrang, Lodai, Khengarpar, Kalitalavadi, Khengarpar, Attalnagar, Ratia, Kali talavadi, Makhnana Ramvad, Makhna, Paykara.

eye_unit1

Khavda Area – Tuga, Dhoravar, Rabviri, Husainivandh, Ratadia, Mota Bandha, Nana Dinara, Mota Piya, Mota Dinara, Rontad, Ludia, Sumrasar, Simri, Aundhov, Godpar, Dhrobana, Nani Rohtad, Khari

Banni Area – Dumado, Jalavadi, Bhirandiyara, Sadai, Neri, Hodko, Gorevali, Siniyado, Udo, Kikriyado, Siniyado, Madan, Aandhyang, Humado, Vad, Varli, Gadiyado, Mishriyada, Kavdavandh
Madhapar, Sukhpar, Bharapar, Kukma, Manffara, Dhaneti, Paddhar, Nagor, Baladia, Sedata

eye_unit2
LAKHPAT TALUKA:

Dayapar Area – Virani, Dolatpur, Bitiyari, Odivandh, Pundi, Matana Madh

Gundiyali Area – Dhareshi, Shiyot, Lakhapar, Guneri, Sayara & Gundiyali

Varmanagar Area – Sonalnagar, Navagam, Pander, Kapurashi, Kuriyani

MANDVI TALUKA:
Gundiyadi, Moti Rayan & Mandvi

NAKHATRANA TALUKA:
Mangwana, Devparv – Jakh, Vithod – Jakh, Jiyapar, Sukhpar, Sayra – Yaksh, Varamshila, Kotda – Roha, Vadva – Keniya, Nareda, Gangova, Jesalvandh, Kurbai, Manjal, Tara, Palivad, Anandpar, Devpar, Vijpasa.

RAPAR TALUKA:
Malivas, Ektanagar, Jhupadivas, Kharakaun, Hamipar, Ayudhyapuri, Raghuvanshinagar, Bamasar, Trambo, Takiyavas, Naranpar, Vaghelavas, Bela, Movana, Derabaivas, Salari, Gelivali, Vikashwadi, Sukhdar, Samavas, Lohana Chatralay, Kadivas, Umaiya, Palanpar.

The Bhuj unit has started functioning locally with technical support of NHEH and now conducting camps and surgeries on weekly basis.

News